ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
Rp 107.000,00
1 سال
Rp 107.000,00
1 سال
Rp 107.000,00
1 سال
.net
Rp 125.000,00
1 سال
Rp 125.000,00
1 سال
Rp 125.000,00
1 سال
.asia
Rp 186.000,00
1 سال
Rp 186.000,00
1 سال
Rp 186.000,00
1 سال
.biz
Rp 162.000,00
1 سال
Rp 162.000,00
1 سال
Rp 162.000,00
1 سال
.name
Rp 125.000,00
1 سال
Rp 125.000,00
1 سال
Rp 125.000,00
1 سال
.co
Rp 423.000,00
1 سال
Rp 423.000,00
1 سال
Rp 423.000,00
1 سال
.in
Rp 186.000,00
1 سال
Rp 186.000,00
1 سال
Rp 186.000,00
1 سال
.info
Rp 163.000,00
1 سال
Rp 163.000,00
1 سال
Rp 163.000,00
1 سال
.org
Rp 163.000,00
1 سال
Rp 163.000,00
1 سال
Rp 163.000,00
1 سال
.tv
Rp 370.000,00
1 سال
Rp 370.000,00
1 سال
Rp 370.000,00
1 سال
.us
Rp 125.000,00
1 سال
Rp 125.000,00
1 سال
Rp 125.000,00
1 سال
.co.id
Rp 280.000,00
1 سال
Rp 280.000,00
1 سال
Rp 280.000,00
1 سال
.web.id
Rp 51.000,00
1 سال
Rp 51.000,00
1 سال
Rp 51.000,00
1 سال
.ac.id
Rp 111.000,00
1 سال
Rp 111.000,00
1 سال
Rp 111.000,00
1 سال
.sch.id
Rp 70.000,00
1 سال
Rp 70.000,00
1 سال
Rp 70.000,00
1 سال
.id
Rp 232.000,00
1 سال
Rp 232.000,00
1 سال
Rp 232.000,00
1 سال
.net.id
Rp 125.000,00
1 سال
Rp 125.000,00
1 سال
Rp 125.000,00
1 سال
.my.id
Rp 11.000,00
1 سال
Rp 11.000,00
1 سال
Rp 11.000,00
1 سال
.or.id
Rp 70.000,00
1 سال
Rp 70.000,00
1 سال
Rp 70.000,00
1 سال
.club
Rp 204.000,00
1 سال
Rp 204.000,00
1 سال
Rp 204.000,00
1 سال
.xyz
Rp 8.900,00
1 سال
Rp 150.000,00
1 سال
Rp 150.000,00
1 سال
.online
Rp 14.000,00
1 سال
Rp 400.000,00
1 سال
Rp 400.000,00
1 سال
.website
Rp 13.000,00
1 سال
Rp 279.000,00
1 سال
Rp 279.000,00
1 سال
.space
Rp 13.000,00
1 سال
Rp 139.000,00
1 سال
Rp 139.000,00
1 سال
.site
Rp 13.000,00
1 سال
Rp 372.000,00
1 سال
Rp 372.000,00
1 سال
.store
Rp 651.000,00
1 سال
Rp 651.000,00
1 سال
Rp 651.000,00
1 سال
.shoes
Rp 372.000,00
1 سال
Rp 372.000,00
1 سال
Rp 372.000,00
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains